ONLINE PSZICHOLÓGUS

AZ ONLINE KERETEK

Jómagam körülbelül 15 éve foglalkozom video hívásokon történő online tanácsadással, terápiával. Kezdetben csak azokkal a páciensekkel alkalmaztam, akik itthon személyes terápiába jártak hozzám, majd általában valamilyen új munkalehetőség kapcsán külföldre költöztek, és az online érintkezés maradt az egyetlen módja a további kapcsolattartásnak. Ezen munkálkodásom során egyre több és több külföldön élő magyar keresett meg, majd alkalmanként néhány nem magyar páciens is. 

Azóta az APA( American Psycholgical Assiciation) által támogatott TBHI Online Counselling tréningjét is elvégeztem, folyamatosan látogatom a világban egyre több helyen ilyen tartalommal rendezett konferenciákat, és biztosan állíthatom hogy ma már rengeteg képzett, hitelesen működő online terapeuta, tanácsadó van, akik pontosan olyan színvonalú munkát nyújtanak a videohívásban, mint amilyet személyes helyzetben tennének.

A kivitelezés azonban több bizalmat követel mindkét oldalról, hiszen el kell hinned, hogy az online térben megjelenő pszichológus valóban az, aki, és valóban rendelkezik azokkal a jogosultságokkal, amikkel dolgozik. A pszichológusnak viszont bíznia kell abban, hogy valóban kifizeted az órát, és a személyes jelenlét hiánya miatt nem leszel felelőtlenebb a terápiás keretek betartásában. 

Ahhoz hogy ez minél gördülékenyebb legyen, a terápiás szerződést írásban is foganasítjuk, azaz mielőtt elköteleződnél elolvashatod, az adtvédelmi szabályzattal együtt. Ezeket megtalálod a főmenüben. A terápiás szerződés tartalmazza a tanácsadási folymat minden részletét, körülményét beleértve az órák hosszát, rendszerességét, lemondási feltételeit, és a fizetést is. Ha viszont Te szeretnél meggyőződni az én hitelességemről, azt ellenőrizheted a www.pszichológuskereso.hu , a www.psychologytoday.com és a www.onlinecounselling.com oldalakon található profilomon. Ezek a weboldalak a profil létrehozása előtt bekérik a végzettséget, tagságot igazoló dokumentumokat, diplomákat, bizonyítványokat.

Ahhoz azonban, hogy jó tudjon működni egy online ülés bizonyos technikai és környezeti elvárásoknak neked is meg kell felelned:

  • relative jó internettel kell rendelkezned, legyen az wifi, vagy mobilnet. Természetesen ingadozás bármikor előfordulhat, de jó ha arra is van alternatív megoldásod. (pl egy mobilnet)
  • akár mobilról, akár laptopról szeretnéd folytatni terápiádat, fontos hogy a készüléket rögzítsd valamilyen felületen (pl. tedd le az asztalra). Tehát ne tartsd az öledben, vagy a kezdedben, mert ha bármikor megmozdulsz a képed imbolyogni fog, esetleg le is esik, és ez jelentősen zavarná az ülés minőségét.
  • ha lehet, arra is figyelj, hogy hol van a kamera a készülékeden, és ennek megfelelően helyezd el.
  • jobb ha a fény nem hátulról jön, hanem inkább kicsit szemből, mert akkor terapeutád jól láthatja az arcodat, érzelemkifejezésedet, mimikádat.
  • olyan helyet keress az otthonodban, ahol jól érzed magad, képes vagy felszabadult is lenni, de figyelni is.
  • biztosítsd magad számára a zavartalan környezetet, ami azt jelenti, hogy a lehetőségekhez képest más ne legyen a helyiségben, ahonnan beszélsz.
  • jó ha magad mellé készítesz egy jegyzetelésre alkalmas papírt vagy füzetet, mert nagyon sokszor a legjobb gondolatok ebben a helyzetben érnek el
  • a legtöbbet akkor hozhatod ki az ülésből ha teljesen átadod magad a beszégetésnek, és nem rágcsálsz , teázgatsz vagy dohányzol közben
  • az alkohol vagy más drogfogyasztásra való tilalom az online ülések esetében is fenn áll, nem folytatható ülés ilyen állapotú klienssel.

Remélem sikerült éreztetnem hogy ez egy biztonságos helyzet, és nyugodtan beleengedheted magad, de természetesen a döntés mindig a te kezedben van. Ha esetleg mégis lennének kérdéseid, kérlek nézd meg a főmenü többi gombját is, ha a szerződés érdekel, azt itt olvashatod: 

Ha bővebben szeretnél az online tanácsadásról olvasni, kérlek, olvass tovább. Ha nem, akkor:

AZ ONLINE TANÁCSADÓI TÉR/IDŐ, AVAGY ONLINE KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET

Az online tanácsadás megközelítőleg 40, ha a telefonos lelkisegélyek kezdetét is beleszámítjuk, még több éves múltra tekinthet vissza, és ma már mondhatjuk, hogy az IT eszközök és okostelefonok fejlődésével párhuzamosan jelentős fejlődésbe lendült. Tehát nem mai találmány, rengeteg tapasztalat gyűlt össze, pro és kontra érvek, újabb megoldandó feladatok, új keretek mutatták az utat a ma már biztonsággal működtethető műfajban. Külön ágat képvisel az írásban megnyilvánuló segítség, mely a chatvonalakon vagy levelezőrendszereken keresztül működik. Mivel írásbeli kommunikáción alapul, ez egy teljesen más rendszer, mint a video segítségével folytatott, hiszen az írásbeli kifejezésben kicsit más oldalunkat mutatjuk, továbbá a non-verbális és vizuális kommunikációs csatornák blokkoltak, nehezítve ezzel a teljes megértést. További bonyolító tényező a kommunikáció időbeli szeparálhatósága, miszerint szinkron és aszinkron térben is folyhat. Nem véletlen, hogy sokkal többet kutatták ezt a fajta online kommunikációt és tanácsadói formát, mint a személyes kommunikációhoz sokkal jobban hasonlító videobeszélgetést. 

Az emailen történő online kommunikációról sokat olvashatsz két magyar szerzőtől: Sebő Tamás és Szenes Márta több írásban is beszámolt a Léleknavigátor, valamint az eletvezetesonline.hu nevű oldalak működésének tapasztalatairól, és az írásos online tanácsadás jellemzőiről.(1)  Alapvetően elmondható, hogy az írásban megfogalmazott segítségkérés és önfeltárás számos pozitív haszonnal kecsegtet, önmagában is gyógyító hatású, ahogyan azt már Jung és Freud (1986) is megjegyzi a naplóírásról, álomnaplóról, és ahogyan azt azóta sokan mások is leírták. Bridget Murray összegző írása arról is beszámol, hogy milyen immunrendszerre gyakorolt hatással bír az írás akár súlyos fizikai betegségek esetén is. (2) 

Az online kommunikációt az elsők egyikeként vizsgáló Joseph Walther professzor  egy hiperperszonális kommunikációs modellt állított fel vizsgálatai eredményeként. A professzor azt kutatta, hogy  az online térben folytatott (CMC - computer mediated communication) , és a szemtől szembeni (FtF - face to face) interakciók között milyen különbségek vannak, miben térnek el egymástól. Megállapította hogy az online kommunikáció "hiperperszonális", azaz jóval több előnnyel jár, mint az interperszonális, szemtől szembeni kommunikáció. Ezen előnyök közé tartozik vélekedése szerint például az énkép optimalizálásra való lehetőség, azaz pont olyannak mutatjuk be magunkat, amilyennek akarjuk, gyakran a partnert is idealizáljuk, valamint előnyként könyvelhető el az is, hogy a CMC helyzetben nagyobb intimitást, közelséget, közösséget vagyunk képesek megélni akár diádikus, akár csoportos helyzetben is. (3)  Ennek egyik következménye lehet a "dizinhibíciós hatás" (Suler, 2004) azaz online térben bátrabbak vagyunk, oldódnak gátlásaink, és sokszor olyat is mondunk, amit szemtől szemben nem tennénk. (4) Emellett sok más negatívan torzító hatás is jelentkezhet az esetleges időbeliségi eltolódásból, az anonimitási lehetőségekből, a projekciókból, félreértésekből.  

Évekkel később  Bradely M. Okdie és munkatársai egy korszerűbb vizsgálati eljárásban tesztelték a hiperperszonális modellt, és eredményeik azt mutatták, hogy a vizsgálati alanyok nagyobb egység-érzést, és nagyobb kölcsönös kedvelést élnek meg a szemtől szemben helyzetben, mint az online szituációban. Bár igaz, hogy a szemtől szemben helyzetben nehezebbnek találták a gördülékeny társalgás fenntartását, a témák találását, de az is igaz, hogy ebben a helyzetben csökkent az ön-fókusz, és több figyelem és bevonódás maradt a partner irányába, amivel sokkal pozitívabb benyomást lehetett tenni az interakciós partnerre. Az írásbeli online módon zajló beszélgetésben a felek öntudatosabbak, sokkal inkább befelé irányul a fókusz, többet beszélnek magukról, néha talán egocentrikusabbak is. Ez tud feloldódni és kiegyenlítődni a szemtől szemben helyzetben, ahol bár talán kicsit ügyetlenebbnek érezzük magunkat, de csupán azért , mert az egyidejűség  többfelé figyelést, több ingert, a másik komplex jezéseinek azonnali feldolgozását, valamint a figyelem és az érdeklődés fenntartását jelenti, ami jóval nagyobb kognitív terheléshez vezet. (5) Nem kétséges azonban, hogy a személyes jelenlétben folytatott kommunikáció komplexitásából fakadó több erőfeszítés kifizetődik a nagyobb bizalomban, a nagyobb felelősségvállalásban, és a tisztább értékelésben.

Craig A. Childress (6) egy 2000-es, elsősorban emailen folytatott pszichoterápia etikai kérdéseit vizsgáló cikkében leírja, hogy kétséges a kétirányú, szinkron videobeszélgetések széleskörű használatának gyors elterjedése, de ugyanakkor azt is megemlíti, hogy az ilyen formátumú online terápia nagyon hasonlít a személyes terápiához akár etikai vonatkozásaiban is. A videon keresztül zajló online kommunikáció és tanácsadási forma gyakorlatilag teljesen megközelíti a személyes jelenlétben folyót, és kiküszöböli a csak írásban történő forma hiányosságait. Fentebb tárgyalt előnyei mellett megemlítendő, hogy olyanokhoz is eljuthat, akik egyébként valamilyen okból mozgáskorlátozottak akár ideiglenesen, vagy állandóan, és olyanokhoz is, akik számára lehetetlen, vagy nehezen kivitelezhető rendszeresen terápiába járni, vagy lehet hogy tudnának, csak nem az anyanyelvükön. Nem kell hozzá más, csak internetelérés, és egy eszköz amely rendelkezik a szükséges programmal vagy applikációval. 

Nem véletlen hogy az USA-ban már elég sok cég alakult online-terapeuták foglalkoztatására, közülük a két legnagyobbal magam is megismerkedtem, ez az American Well, és a BetterHelp, mely utóbbi folyamatosan hirdeti magát a Facebookon is. Hazánkban tudomásom szerint nincs ilyen típusú  szerveződés vagy app, csupán az online terápiát ajánló pszichológusok (és nem pszichológusok) növekvő száma jelzi, hogy kereslet itt is van rá.

Az APA (American Psychological Society) legfrissebb cikkében két terapeuta tapasztalatain és saját korábbról felhalmozott kutatásain, ismeretein, információin keresztül összefoglalja a video-hívásokon alapuló online tanácsadás  jelenlegi helyzetét (6), és egy másikban megfogalmazza az online folytatható terápia  irányelveit. (7) Ezek közül az első Amy Novotney írása, melyben rámutat arra, hogy az online terápia egyéb előnyei között az sem alhanyagolható, hogy sok esetben a terápiára nehezen elköteleződő egyének könnyebben kezdenek online helyzetben terápiára járni, és könnyebben irányíthatók át későbbi személyes terápiába, amennnyiben ez szükséges. Továbbá az is nyivánvaló, hogy a most felnövő, technika által közvetített kommunikációhoz hozzászokott nemzedék számára ez sokkal befogadhatóbb, otthonosabb légkört is teremthet, ilyenformán az online tanácsadás lehetősége korlátok sokaságát szüntetheti meg. Ugyanakkor azt is elmondja, hogy természetesen nem adekvát az online kapcsolattartás minden páciens vagy minden terapeuta számára. Egyértelmű, hogy vannak olyan súlyos mentális betegségek és addikciók, melyek folyamatos felügyeletet, és/vagy gyógyszerelést is igényelnek, számukra csak a személyes terápia megfelelő. És vannak olyan tanácsadók/terapeuták is, akik félnek ettől a helyzettől, nem érzik hitelesnek magukat, és attól tartanak hogy nem képesek kezelni a kockázatosabb helyzeteket.  

Az irányelveket összefoglaló írásban széleskörűen meghatározzák a tanácsadói munka minden részletét online írásbeli, és videon keresztül folytatott helyzetre. Alapvetően alig tér el a hagyományos, személyes terápiás helyzetre vonatkoztatható irányelvektől, csupán abban, hogy a tanácsadó/terapeuta felelősségébe helyezi annak eldöntését is, hogy rendelkezik-e az online térben folytatható tanácsadói folyamathoz szükséges kompetenciákkal, és ismeretekkel; valamint kiemelten szükségesnek tartja a páciens figyelmét felhívni arra a tényre, hogy az interneten keresztül folytatott minden tevékenységgel azonosan ebben az esetben is nagyobb a kockázata az adatbiztonság sérülésének.

Összességében, mérlegelve az előnyöket és esetleges hátrányokat, azt gondolom, hogy az esetek többségében teljes biztonsággal folytatható az online terápia/tanácsadás, melynek sikere és hatékonysága valóban csak az azt folytató terapeutától/tanácsadótól és a pácienssel kialakított bizalmi kapcsolatától függ.


Az említett kutatások forrásai:

1/ Kőrössy J. & Kőváry Z. (szerk.), Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban. (E-book), Primaware: Szeged 2012)

2/ Bridget Murray, Writing to heal, Monitor on Psychology, Vol.33. No.6., (2002) web: https://www.apa.org/monitor/jun02/writing.aspx)

3/ Walther, Joseph B., Computer-Mediated Communication: Impersonal, Interpersonal, and Hyperpersonal Interaction, Communication Research. 23 (1): 3-43. (February 1996).

4/ Suler, J., The Online Disinhibition Effect, CyberpPsychology and Behaviour, 7. (2004) web:  https://www.learning-theories.com/online-disinhibition-effect-suler.html

5/ Bradely M. Okdie, Getting to know you Face-to-face versus online interaction, Computers in Human Behaviour, (January,2011)

6/ Amy Novotney, The Growing Wave of Online therapy, APA Articles, 2017, Vol. 48, No.2., web:  https://www.apa.org/monitor/2017/02/online-therapy.aspx

7/ APA Guidelines Directorate// Guidelines for Practitioners/ Guidelines for the practise of Thelepsychology, web https://www.apa.org/practice/guidelines/telepsychology.aspx   

8/ Craig A. Childress, Ethical Issues in Providing Online Psychotherapeutic Interventions, Journal of Medical Internet Research, ( March, 2000) letölthető:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1761841/